Skip to main content

30.11.21

During the pandemic years 2020-2021, I decided to start a new music project, different from Riverside, different from Lunatic Soul. I wanted it to draw references from my beginnings as a musician, from the first sounds I played mostly on keyboards, inspired by the works of electronic music artists, which I grew up listening to. I already have an artistic world apart from Riverside, the one of Lunatic Soul, so this time, I decided not to hide behind a pseudonym, but to sign the work with my name.

“Interior Drawings” is the third and final instalment of the pandemic trilogy started off by “Lockdown Spaces”, an album released in June 2020, which was followed by “Claustrophobic Universe” in April 2021.

It will be released on December 10th on my Bandcamp and on December 17th on all digital platforms, streaming services, and, traditionally… on cassette tapes.

Are. You. Waiting?

I know, I know – It’s crazy

Artwork by Hajo Müller

W pandemicznych latach 2020-2021 postanowiłem, że rozpocznę nowy projekt muzyczny, inny niż Riverside, inny niż Lunatic Soul. Chciałem, żeby muzycznie nawiązywał do moich początków, do pierwszych autorskich dźwięków, które powstawały głównie na klawiszach i były zainspirowane dziełami twórców instrumentalnej muzyki elektronicznej, na której się wychowałem. Ponieważ oprócz zespołu Riverside, mam już jeden świat artystyczny w postaci Lunatic Soul, tym razem zdecydowałem, że nie będę tworzył pod pseudonimem, tylko podpiszę się imieniem i nazwiskiem.

„Interior Drawings” to trzecia i ostatnia już część pandemicznej trylogii, zapoczątkowanej wydanym w czerwcu 2020 albumem „Lockdown Spaces” i kontynuowanej wydanym w kwietniu 2021 „Claustrophobic Universe”.

Nowy album dostępny będzie od 10 grudnia na moim Bandcampie, a od 17 grudnia na wszystkich platformach cyfrowych, w serwisach streamingowych oraz tradycyjnie na… kasetach magnetofonowych.

Czekacie?

Wiem, wiem, trochę to wszystko szalone.

Oprawa graficzna Hajo Müller