Skip to main content

22.03.21

Hello,

Somehow, it just so happened that I have just finished another album “Claustrophobic Universe” will be an instrumental, electronic release, it will be the second part of the so called “Lockdown Trilogy“, and it will be out on April 23rd.

More information… soon

Witajcie,

Jakoś tak się złożyło, że właśnie nagrałem kolejną płytę „Claustrophobic Universe” będzie albumem instrumentalnym, elektronicznym, będzie stanowił drugą część tzw. „Lockdown Trilogy” i ukaże się już 23 kwietnia.

Więcej informacji… wkrótce