Skip to main content

16.12.21

Tomorrow, my new album, “Interior Drawings” will be available in all streaming services and digital platforms. It will also be available on cassette tapes, whose symbolism I have talked about many times.

The lockdown trilogy is my experiment, not only musical, but also publishing. And, to be honest, if it weren’t released mainly in digital form to begin with, it probably wouldn’t be completed (considering my parallel involvement in Riverside and Lunatic Soul) in two years. The (not only) music market during the pandemic is struggling. It faces many problems with long waiting times for vinyl production, special editions etc. The finished material usually needs to be submitted half a year in advance. I said ‘no’ to that in the case of these three: “Lockdown Spaces”, “Claustrophobic Universe”, and now “Interior Drawings”. I wanted to share them with you as soon as they were ready. That’s why they’re mainly on Bandcamp, digital, and the symbolic cassette.

On top of that, I also wanted to underline that the albums released under MD are a different world from Riverside or Lunatic Soul. That it’s a THIRD independent music entity.

So, now that the whole thing is out there, is there a chance for traditional physical media? The answer is yes. There are plans to release the entire trilogy in 2022 in a nice, interesting physical form.

But for now, consistently, just streaming and digital. And so the exclusive Bandcamp availability of “Interior Drawings” is coming to an end and, starting tomorrow, if you have access to different digital platforms, you can listen to the album there as well.

I hope that you will enjoy the final instalment of the “Lockdown Trilogy” and that it will be a good complement to the upcoming festive time of relaxation and reflection. I needed this strange, instrumental electronic world. This is the kind of music that has felt closest to me for the past few years. I’m glad I can share it with you now.

photo by Tomasz Pulsakowski

Już jutro mój najnowszy album “Interior Drawings” trafi na wszystkie serwisy streamingowe i platformy cyfrowe. Będzie również dostępny w formie kasety magnetofonowej, której to symbolikę wielokrotnie podkreślałem.

Lockdownowa trylogia to mój eksperyment, nie tylko muzyczny, ale i wydawniczy. I przyznam szczerze, gdyby nie fakt, że wydaję ją początkowo głównie w formie cyfrowej, zapewne nie ukazałaby się w całości – przy jednoczesnej aktywności Riverside i Lunatic Soul – w ciągu dwóch lat. Rynek wydawniczy zmaga się w Pandemii z wieloma problemami. Mamy tu między innymi bardzo długie oczekiwania na produkcję winyla, wydawnictw specjalnych itd. Materiały trzeba często dostarczać z półrocznym wyprzedzeniem. W przypadku tych trzech wydawnictw jakimi są “Lockdown Spaces”, “Claustrophobic Universe” i obecnie “Interior Drawings” powiedziałem temu zdecydowane nie. Chciałem się tymi albumami dzielić z Wami praktycznie zaraz po ich skomponowaniu. Dlatego głównie Bandcamp, dlatego cyfra, dlatego jedynie symboliczna kaseta.

Dodatkowo chciałem w ten sposób podkreślić, że płyty wydawane pod szyldem MD, to jednak inny świat w porównaniu do Riverside czy Lunatic Soul. Że to TRZECI niezależny byt muzyczny.

Czy zatem teraz, gdy całość jest już możliwa do posłuchania, będzie szansa na tradycyjny nośnik fizyczny? Odpowiadam – tak. Są plany, by w 2022 cała trylogia ukazała się w wydaniu zbiorczym w jakiejś ciekawej, ładnej formie fizycznej.

Na razie jednak – konsekwentnie streaming i cyfra. I tak oto ekskluzywny pobyt na Bandcampie dobiega końca i od jutra wszyscy posiadacze różnorakich platform cyfrowych mogą w końcu posłuchać “Interior Drawings” również na nich.
Mam nadzieję, że podsumowanie “Lockdown Trilogy” przypadnie Wam do gustu i będzie dobrym uzupełnieniem nadchodzącego, świątecznego czasu refleksji i odpoczynku. Ten dziwny, instrumentalny i elektroniczny świat był mi teraz potrzebny. Taką muzykę czułem w ciągu minionych lat najbardziej. Cieszę się, że mogę się nią z Wami podzielić.

zdjęcie Tomasz Pulsakowski