Skip to main content

05.02.21

The latest Lunatic Soul album, “Through Shaded Woods”, talks about overcoming darkness and finding inner light, and the title “shaded woods” are a synonym of our fears, traumas and nightmares. And here is a visualisation of those fears and nightmares prepared by my friends from the Sightsphere group. Hylophobia is the irrational fear of woods. I hope you don’t suffer from it.

Najnowszy album Lunatic Soul „Through Shaded Woods” mówi o przezwyciężeniu mroku i odnalezieniu w sobie światła, a tytułowe „Shaded Woods” to synonim naszych lęków, traum i koszmarów. Oto wizualna wersja przedstawiająca owe lęki i koszmary przygotowana przez moich przyjaciół z grupy Sightsphere. Hylophobia to inaczej irracjonalny lęk przed lasem. Mam nadzieję, że na nią nie cierpicie.