Skip to main content

03.02.22

This is the cover of the “fourth part of the trilogy”, a special bonus release which will be included in the CD edition of the “Lockdown Trilogy”, for what is a trilogy without a fourth album?

Art by Hajo Müller

A tak będzie wyglądała okładka “czwartej części trylogii”, specjalnego dodatkowego wydawnictwa, które ukaże się w zbiorczym wydaniu “Lockdown Trilogy” na CD. Bo co to byłaby za trylogia bez czwartej płyty?

Art Hajo Müller