Skip to main content

01.02.22

You’re asking me about the new Lunatic Soul, and whether I’m already thinking about it. Of course I am. According to the concept and the timeline, the last Lunatic Soul will take place between Fractured and Walking on a Flashlight Beam. Basically, it will be a prequel to WOTFB, a music illustration of the condition of the main character who is about to lock himself up in his hikikomori world. I’m tempted to pull out all stops and create something completely crazy and weird. The MD trilogy inspired me to do that. Well, we’ll see…

Photo by Wojtek Kutyła

Pytacie mnie jaki będzie nowy Lunatic Soul. I czy już o nim myślę. Oczywiście, że myślę. Zgodnie z konceptem i osią czasu – akcja ostatniego albumu Lunatic Soul będzie się działa pomiędzy Fractured a Walking on a Flashlight Beam. Właściwie to będzie prequelem WOTFB, muzyczną ilustracją stanu bohatera, który już niebawem zamknie się w swoim świecie hikikomori. Kusi mnie, żeby pojechać po bandzie, zrobić coś szalonego i kompletnie dziwnego. Trylogia MD, trochę mnie do tego zainspirowała. No zobaczymy… 

Zdjęcie: Wojtek Kutyła